Dveře protipožární, protihlukové, klima, tepelně-izolační

Řešení pro vysoké nároky
Ať už požární odolnost, tepelná izolace, zvuková izolace či klima úprava pro interiérové dveře
PRÜM není žádný problém. Speciální vnitřní vrstvy a funkce poskytují dveřnímu křídlu
individuální řešení, zatímco vnější mu dávají jeho osobitý design.

Protipožární dveře

Požárně odolné dveře jsou vybaveny zpěňovací páskou, která se aktivuje teplem
a slouží k utěsnění prostoru mezi dveřním křídlem a zárubní v případě požáru.
Tím je zajištěno, že oheň nemůže proniknout do místnosti. Interiérové dveře PRÜM spadají
do třídy požární odolnosti EW30 (EI30), což znamená, že dveře udrží plamen 30 minut.
Každé protipožárně odolné dveře jsou také k dispozici s prahovou lištou (shallex).

 V požárním prohlášení jsou obecně schváleny stavební prvky, které v případě požáru mají

ochránit lidské životy a cenné předměty. Protipožární dveře mají za úkol zachránit lidské životy,
zabránit rozšíření ohně a ochránit cenné věci. Únikové cesty musí zůstat využitelné.

 

Protipožární dveře PRÜMVlastnosti protipožární ochrany dveří:

 Protipožární ochrana dle DIN  4102

 • PRÜM Klima třída II (optimální PRÜM Klima třída III) 
 • PRÜM zatížení dle DIN EN 18250
 • PZ zámek – zadlabání dle DIN 18250
 • Prahové těsnění – k ochraně proti průvanu, kouři a hluku
 • Panty – podle provedení 3dílné panty nebo bezpečnostní
 • Klika – dle DIN 18273 (není součástí dodávky)
 • Horní samozavírač – dle DIN 18273 (není součástí dodávky)
 • Protiplech PRÜM – optimální zesílení protiplechu
 • Cylindrická vložka dle DIN 18252 (není součástí dodávky !)
 • Identifikační štítek ve falcu na pantové straně
 • Varianty zárubní: zárubně,  kovové

Pozor: Protipožární dveře nemohou být vyrobeny jako dvoukřídlé, WF a s nadsvětlíkem.

Přehled protipožárních atestů v PRÜM:

PRÜM Typ

DIN 4102

DIN 18095

Atest č.

FS-1

T30-1

-

Z-6.20-2156

FS-1-RD

T30-1

RS1

Z-6.20-2156

FS-30-1

T30-1

-

Z-6.20-2095

FS-30-1-RD

T30-1

RS1

Z-6.20-2095

FS-30-2

T30-2

-

Z-6.20-2095

FS-30-2-RD

T30-2

RS2

Z-6.20-2095

Další pokyny: Dveře s Klima úpravou 3 nejsou obecně vhodné k osazení mezi dům a garáž.

Protihlukové dveře

Náš každodenní život se stal hlasitějším a pomocí vhodných opatření na ochranu před hlukem
může být hladina hluku snížena i o několikanásobek. Zvuková izolace ve stavbách má velký
význam pro zdraví a blaho člověka. Izolace je obzvlášť důležitá v bytových, školních,
nemocničních, ubytovacích a kancelářských zařízeních.
Speciální protihlukové dveře PRÜM jsou vybaveny zvukovou izolací ve dveřním křídle.
V závislosti na dané potřebě mohou být dveře vybaveny dalšími funkcemi a doplňky.

 Vlastnosti protihlukových dveří:Protihlukové dveře PRÜM

 • Protihluková ochrana podle normy DIN 4109
 • PRÜM Klima třída II (optimální PRÜM Klima třída III)
 • PRÜM zatížení podle normy DIN EN 1192
 • PZ zámek podle normy DIN 18251
 • Prahové těsnění – k ochraně proti průvanu a zvuku
 • Panty – podle provedení 3dílné panty nebo bezpečnostní
 • Klika – standardní (není součástí dodávky!)
 • Protiplech PRÜM – optimálně zesílený protiplech
 • Cylindrická vložka – standardní (není součástí dodávky!)
 • Identifikační štítek ve falcu na pantové straně
 • Varianty zárubní: zárubně, kovové

 

Pozor:

 • Protihlukové dveře nemohou být vyrobeny jako dvoukřídlé, jako WF stěna nebo s nadsvětlíkem.

 

Stavby

RW,R v (dB)

Tolerance v (dB)

RW v (dB) (starý: Rw, P)

PRÜM – protihluková třída

PRÜM výrobek

Patrové domy s byty a pracovními prostory

Dveře, které vedou z chodby do chodby nebo předsíně, z bytu a z obytných prostor do pracovních prostor

27

5

32

SK 1

SD-32 / SD-T-32*

SD-32-LA / SD-T-32-LA*

Ubytovací zařízení

Dveře mezi chodbou a pokojem

32

5

37

SK 2

SD-37 / SD-T-37*

SD-37-LA / SD-T-37-LA*

Nemocniční zařízení, sanatoria

Dveře mezi chodbou a nemocničními pokoji, operačními sály a jednacími místnostmi

32

5

37

SK 2

SD-37 / SD-T-37*

SD-37-LA / SD-T-37-LA*

Školní budovy a vyučovací místnosti

Dveře mezi vyučovacími místnostmi nebo podobné místnosti

32

5

37

SK 2

SD-37 / SD-T-37*

SD-37-LA / SD-T-37-LA*

Patrové domy s byty a pracovními místnostmi

Dveře, které vedou z chodby do obývacího pokoje (kromě chodby a předsíně) 

37

5

42

SK 3

SD-42 / SD-T-42*

HSD-43 / HSD-T-43*

Nemocniční zařízení, sanatoria

Dveře mezi ordinací a chodbou 

37

5

42

SK 3

SD-42 / SD-T-42*

HSD-43 / HSD-T-43*

Speciální použití

Dveře mezi místnostmi, u kterých je požadovaná vyšší protihluková ochrana

42

5

47

SK 4

SD-47 / SD-T-47*

 

 • „SD-T“ – varianty jsou určeny do kovové zárubně

Další pokyny: Dveře s Klima úpravou 3 nejsou obecně vhodné k osazení mezi dům a garáž.

 

Klima dveře

Dveře PRÜM dodáváme ve třech klimakategoriích a to podle předpokládané klimatické
zátěže mezi stabilní a namáhanou stranou dveří.

Klimakategorie

Tepelně – izolační dveře

Dveře jsou dodávány v klimakategorii II spolu se speciální vnitřní výplní a těsnící lištou
ve spodní části křídla, která zamezuje prostupu vzduchu a tepla.
Koeficient prostupu tepla je 1,0 W/m2 K.

Chcete se podívat na produktová videa k výše zmiňovaným funkčním dveřím?
Pak sejměte QR kódy níže.

QR kódy funkční dveře

Pro více informací ohledně fukčních dveřích PRÜM se obraťte na naše obchodní oddělení či na jednoho z našich PRÜM Partnerů.