Prémiová hrana ZDARMA   
zjistit více

EU projekty

Úvod>

EU projekty

Název projektu: Energetické úspory v objektu společnosti W a Weinzettl, s.r.o. v Soběslavi

Společnost W a Weinzettl, s.r.o. realizuje v letech 2019 a 2020 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Úspory energie, IV. Výzva s názvem Energetické úspory v objektu společnosti         
W a Weinzettl, s.r.o. v Soběslavi

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je realizace energeticky úsporných opatření v provozovně firmy, které povedou ke snížení nákladů na energie, snížení emisí CO2  a v konečném důsledku ke snížení konečné spotřeby energie firmy.Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Program Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – výzva IV.

Název projektu: Akumulace energie ve společnosti W a Weinzettl, s.r.o.

Jméno žadatele: W a Weinzettl, s.r.o.

Termín realizace: 5/2019 – 9/2021

Způsobilé výdaje: 5 249 648 Kč

Dotace: 4 199 718,4 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu bylo zavedení technologie akumulace energie do provozu společnosti W a Weinzettl, s.r.o., čímž byl nastaven proces efektivnějšího hospodaření s energií v objektu provozovny společnosti a došlo ke snížení nákladů za energie. Bateriové úložiště bylo napojeno na stávající FVE.

Kapacita instalované elektrické akumulátorové baterie je 230 kWh.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a konkurenceschopnost

Závěry a výsledky:

Důvodem realizace projektu byla úspora na odběru energie ze sítě a řešení situace ohledně omezeného příkonu stávající přípojky k distribuční soustavě a s tím spojených vysokých měsíčních nákladů vynakládaných na rezervovaný příkon a nerovnoměrnému toku el. energie. Realizace celého projektu proběhla bez komplikací a výsledkem je možnost využití poměrně velkého množství naakumulované energie. Díky napojení bateriového úložiště k stávající FVE je možné naakumulovanou elektrickou energie získanou v době přebytku využít v době jejího nedostatku (nízká intenzita slunečního záření nebo v noční době). Vzhledem k tomu, že se v kombinaci s FVE zároveň jedná i o tzv. zelenou energii – energii z přírodních zdrojů (slunečního svitu), jde o významný obnovitelný zdroj energie šetrný k životnímu prostředí.

Další přínosy projektu:

  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy díky nižším nákladům na provoz

  • zvýšení energetické soběstačnosti firmy